Ảnh của phân tích trực tiếp các thông số phương pháp tính năng trong Autodesk Robot Phân tích cấu trúc phần mềm chuyên nghiệp

Phân tích năng lượng
Mô phỏng và phân tích biểu đồ mặt trời
và gió, từ đó đưa ra phương án thiết kế.

Ảnh của phân tích trực tiếp các thông số phương pháp tính năng trong Autodesk Robot Phân tích cấu trúc phần mềm chuyên nghiệp

Giải pháp Kiến trúc
Sử dụng BIM tối ưu hóa thiết kế kiến trúc
dựa trên mô hình thông minh.

10917945_509861232484914_6954589747539442004_o

Scan to BIM
Các giải pháp sử dụng ScantoBIM để
quét và dựng model từ Point Cloud

.
Ảnh của phân tích trực tiếp các thông số phương pháp tính năng trong Autodesk Robot Phân tích cấu trúc phần mềm chuyên nghiệp

Massing – Family – Adaptive
Sự tùy biến sẽ giúp chúng ta thiết kế
sáng tạo và linh động hơn.

wind-load-simulation-video-thumb-252x150

Giải pháp Kết cấu
Việc lựa chọn BIM cho kết cấu giúp các
kỹ sư giảm được thời gian và chính xác.

2

Giải pháp BIM cho doanh nghiệp
Để có một quá trình chuyển đổi BIM thành công đòi hỏi một kế hoạch, lựa chọn.

Ảnh của phân tích trực tiếp các thông số phương pháp tính năng trong Autodesk Robot Phân tích cấu trúc phần mềm chuyên nghiệp

Trích xuất hình ảnh hậu kỳ
Hình ảnh sẽ có các thông tin chính xác
như khung cảnh, ánh sáng, vật liệu.

Ảnh của phân tích trực tiếp các thông số phương pháp tính năng trong Autodesk Robot Phân tích cấu trúc phần mềm chuyên nghiệp

Giải pháp MEP
Việc sử dụng Model để thiết kế và triển
khai MEP sẽ tránh được các va cham.

Construction-Management-workflow-web_JPG

Bài viết về BIM
Các bài viết về BIM sẽ được ANABIM
liên tục cập nhật.