Thẻ lưu trữ: dynamo bim

Giải Pháp BIM,Family trong Revit


Family Door_Lintel_Auto(Lanh Tô kết hợp với cửa)

Trong quá trình triển khai BIM(Revit) các tính tự động của các Family trong Revit rất quan trọng giúp các doanh nghiệp sử dụng BIM một cách tối ưu nhất với những Family thông minh như thế này:

Lanh Tô (Lintel) là điều cần thiết cho cửa ra vào hoặc cửa sổ ở trên một bức tường gạch.

Chúng ta tạo lanh tô cho cửa trong Revit như thế nào?Tạo một family cửa có Lanh Tô không khó nhưng chúng ta có thể thấy rằng khi thay đổi từ một bức tường gạch sang một bức tường bê tông liệu làm sao có thể khiến Lanh tô biến mất?Dưới đây là cách tôi sử dụng.

Tiếp tục đọc

Giải Pháp BIM Cho Doanh Nghiệp


Chiến lược BIM.

Khi nhắc tới BIM, nhiều người nghĩ ngay tới một hệ thống các phần mềm hỗ trợ tiên tiến. Tuy nhiên , chuyển đổi sử dụng BIM mang nhiều ý nghĩa nhiều hơn là một quá trình chuyển đổi công nghệ mà đó là một sự thay đổi văn hóa, là một cuộc cách mạng trong thay đổi tư duy, cách làm việc. Do vậy để có một quá trình chuyển đổi BIM thành công đòi hỏi một kế hoạch cẩn thận, lựa chọn các công cụ thích hợp, đào tạo toàn bộ hệ thống từ quản lý cấp cao đến những vị trí thấp nhất trong bộ máy. Chiến lược BIM sẽ cung cấp cho doanh nghiệp sự chuẩn bị kĩ lưỡng từ kiến thức, kĩ năng cho đến tinh thần nhằm tiếp nhận thành công Công nghệ BIM.

Đọc thêm

Bài 1: Phối hợp đa ngành.


Các khái niệm chính.

Trong nhiều thập kỷ, cộng đồng doanh nghiệp Kiến trúc – Kĩ thuật – Xây dựng đã dựa trên một quy trình làm việc “bàn giấy” với các nhà thiết kế làm việc riêng biệt, chỉ tập trung vào mục tiêu riêng, chuyên ngành  riêng của bản thân họ, kiến trúc làm việc của kiến trúc, kết cấu làm việc của kết cấu, tương tự với điện nước thông gió, thi công… Các bộ môn làm việc theo thứ tự giai đoạn tuần tự và sẽ phải dựa từ kết quả làm việc của bộ môn trước đó. Quá trình làm việc cô lập này là rào cản đối với sự hợp tác, thường dẫn đến những hiểu lầm và xung đột, gây lãng phí tài nguyên của dự án.
Tiếp tục đọc