PHÂN TÍCH NĂNG LƯỢNG TRONG REVIT – KẾT QUẢ PHÂN TÍCH.

Ở bài viết trước, tôi đã hướng dẫn các bạn thiết lập những thông số cần thiết để tiến hành phân tích năng lượng cho công trình với phần mềm Autodesk Revit.
Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn, đọc các số liệu kết quả mà phần mềm sau khi tính toán dựa trên những thiết lập ban đầu.
Dữ liệu kết quả phân tích có những nội dung như sau:

ENERGY ANALYSIS REPORT-1

ENERGY ANALYSIS REPORT-2 ENERGY ANALYSIS REPORT-3 ENERGY ANALYSIS REPORT-4 ENERGY ANALYSIS REPORT-5 ENERGY ANALYSIS REPORT-6 ENERGY ANALYSIS REPORT-7 ENERGY ANALYSIS REPORT-8 ENERGY ANALYSIS REPORT-9 ENERGY ANALYSIS REPORT-10

 

Những thông tin báo cáo này sẽ giúp bạn đưa ra những nhận định, so sánh, từ đó điều chỉnh phương án thiết kế một cách chính xác bền vững.
Chúc các bạn thành công!
Download file pdf tại đây