Horizontality & Verticality(Adaptive Stair)

building hawacoGiải pháp BIM,trong các dự án với địa hình lồi lõm như đồi núi,công viên,vườn hoa…thì cách xử lý Family như sau có thể phù hợp với vấn đề đó:

Horizontality (Phương Ngang) and Verticality(Thẳng Đứng) rất quan trọng trong thiết kế xây dựng.

   Hầu hết các tòa nhà phải đứng dọc trên mặt đất và cung cấp ngang tầng hay một cái gì đó cho người để đứng.

   Trong Revit, hầu hết các Family có trục như nằm ngang và thẳng đứng tự động trong dự án.TAdaptive Stairôi có thể tìm thấy một giải pháp của vấn đề này trong khi tôi phát triển một cầu thang thích nghi.

 

 

 

Tôi đặt một con đường cong cho quét sử Adaptive Pointsdụng ba điểm thích nghi. Và một số công thức được sử dụng để duy trì ngang. Các điểm thích nghi 4 thấp nhất là cần thiết để làm cho công việc này.

                                                                                                                                                                                Tôi sử dụng công thức để thực hiện các bước có thể đi cả hai lên và xuống.Và làm cho một Family hình chữ nhật như một quá trình quét.

Formula

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Tôi không nghĩ rằng điều này có thể được sử dụng trong Familycác dự án thực sự .Nhưng tôi có thể thấy một số khả năng về việc sử dụng mô hình thích ứng.

 Và đây là kết quả công việc của tôi: