DYNAMO : COMPUTATIONAL DESIGN FOR B.I.M ( THIẾT KẾ TÍNH TOÁN DÀNH CHO B.I.M )

dynamoThiết kế tính toán đã và đang có một tác động sâu sắc trong ngành kiến ​​trúc  xây dựng trong những năm gần đây. Thực hành thiết kế, lớn và nhỏ, đã bắt đầu đầu tư vào khả năng tính toán mới đó,Trên thế giới, từ các dự án nhỏ dến lớn, đều đã bắt đầu được đầu tư vào phương pháp thiết kế bằng các thuật toán cùng các tham số, cho phép chúng ta tự do tùy chỉnh, tự do theo đuổi phương pháp mới, đề tài thiết kế sáng tạo. Thiết kế tính toán đề cập đến khả năng liên kết giữa thiết kế Kiến trúc với các thuật toán phức tạp một cách tự động hóa, từ đó giúp mô phỏng, lên kịch bản, sử dụng tham số, và tạo ra vô số giải pháp thiết kế giành cho Kiến trúc sư. Tính toán có thể được tận dụng cho một loạt các nhiệm vụ như tự động hoá quá trình sản xuất hoặc để xây dựng một biểu mẫu-chương trình tạo lập. Thiết kế Tính toán còn có thể được tận dụng trong các công việc như tự động hóa sản xuất, lập dự toán, thiết kế cấu kiện đúc sẵn,…

dynamo1

 

“Ngôn ngữ lập trình Trực Quan” là một khái niệm mà các nhà thiết kế cung cấp các phương tiện để xây dựng mối quan hệ giữa các yếu tố bằng cách sử dụng một giao diện của người dùng đồ họa. Thay vì viết ‘mã’ từ đầu, người dùng có thể tùy chỉnh để lắp ráp các mối quan hệ bằng cách kết nối các nút đóng gói có sẵn với nhau để tạo ra một thuật toán tùy chỉnh. Điều này có nghĩa rằng một nhà thiết kế có thể tận dụng các khái niệm tính toán, mà không cần trực tiếp phải viết mã.

dynamo11

Dynamo là một mã nguồn mở Add-in cho Autodesk Vasari và Revit. Người dùng có khả năng thao tác dữ liệu, xây dựng cấu trúc quan hệ, và kiểm soát các hình học phức tạp mà không phải sử dụng một giao diện mô hình thông thường. Ngoài ra, Dynamo cho các nhà thiết kế các lợi thế của việc có thể tận dụng việc thiết kế có tính toán trong bối cảnh của một môi trường BIM. Các nhà thiết kế có thể xây dựng hệ thống tùy chỉnh để kiểm soát Vasari Families và Parameters.

dynamo22

 

Dynamo trình diễn  một cách làm việc mới với thông tin hình học trong Autodesk Vasari và Revit.Người dùng có thể tạo ra các khuôn khổ kiểm soát để tạo, định vị, và hình dung hình học.Các lập trình trực quan cho phép người sử dụng tạo ra các hệ thống độc đáo và các mối quan hệ và mở rộng làm BIM có thể được sử dụng để định hướng thiết kế ý tưởng.

 

 

 

 

 

Qua video sau các bạn có thể hiểu cách làm việc của Dynamo trong một ví dụ đơn giản: