Giải Pháp BIM,Family trong Revit

Family Door_Lintel_Auto(Lanh Tô kết hợp với cửa)

Trong quá trình triển khai BIM(Revit) các tính tự động của các Family trong Revit rất quan trọng giúp các doanh nghiệp sử dụng BIM một cách tối ưu nhất với những Family thông minh như thế này:

Lanh Tô (Lintel) là điều cần thiết cho cửa ra vào hoặc cửa sổ ở trên một bức tường gạch.

Chúng ta tạo lanh tô cho cửa trong Revit như thế nào?Tạo một family cửa có Lanh Tô không khó nhưng chúng ta có thể thấy rằng khi thay đổi từ một bức tường gạch sang một bức tường bê tông liệu làm sao có thể khiến Lanh tô biến mất?Dưới đây là cách tôi sử dụng.

Với giải pháp này:

Không cần phải thực hiện một Family cùng một cửa cho Lanh Tô.Lanh Tô có thể được đặt tự động nếu là bức tường gạch. Nếu bức tường gạch thành loại tường khác, Lanh Tô sẽ tự động biến mất.Quản lý sự tự động có hoặc không của Lanh Tô tùy vào loại tường.Tag cho Lanh Tô có thể được đặt.

1.Làm một Family Lanh Tô

Formular

 2.Các thông số phải được ‘Shared’ & ‘Instance’.Và làm cho Family này ‘Shared’.

Shared

Thực hiện một Family với “Void ‘thay vì’ Opening ‘.

Tạo một cánh cửa mới (hoặc cửa sổ) trong Family hoặc mở một Templates hiện tại.Thay thế một Opening với Void.

3.Chỉ cần thực hiện load và đặt Family Lanh Tô.

4.Tạo một Void vào bức tường chủ cho Lanh Tô.

Và làm cho nó cho phép để kiểm soát độ sâu cho trường hợp không có Lanh Tô. ( Tôi đã đăng về nó. )

5.Cung cấp cho một tham số để phát hiện loại tường.

Trên thực tế, không có cách nào để làm cho một gia đình nhận ra các loại tường, nhưng có thể làm cho nó nhận ra độ dày của tường bằng cách sử dụng ‘báo cáo tham số’.

Công nghệ BIM giúp chúng ta tiết kiệm nhiều thời gian trong quá trình triển khai Family Revit đấy chính là lợi ích của BIM.

Hãy liên hệ với chúng tôi để đào tạo BIM cho doanh nghiệp của bạn.